user_mobilelogo
 

Dit Webdexter® cookie beleid, opgesteld op 28-05-2015 te Apeldoorn, is van toepassing op de volgende domeinnamen:

- www.tjokvol.com
- www.tjokvol.be

Voor de goede orde spreken wij in dit cookie beleid alleen over de firma Tjokvol, degene die eigenaar is van eerder genoemde domeinnamen en deze website die u nu bezoekt. De domeinnamen en websites zoals hierboven weergegeven zullen in dit cookie beleid besproken worden als website(s), website en/of deze website.

Nederlandse cookie wetgeving
Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (in de volksmond "Cookiewet") is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn en/of haar computer en waar deze voor dienen. Dit kan via een cookie beleid. Daarnaast moet elke bezoeker vanuit Nederland vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Dit cookie beleid legt u als bezoeker uit hoe wij met deze regelgeving om gaan.

Cookies
De firma Tjokvol kan in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik maken van cookies en andere technologieën, we proberen dit echter zoveel mogelijk te minimaliseren. De firma Tjokvol gebruikt cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan welke delen van de website worden bezocht. Hiermee kan de firma Tjokvol haar dienstverlening en/of online platform verbeteren.

Deze website is gebasseerd om een CMS systeem welke een aantal cookies plaatst in uw browser voor de juiste werking van deze website, de zogenaamde functionele cookies. Conform de wet hoeft de firma Tjokvol voor deze cookies geen explicitiete toestemming te vragen.

Cookie based advertising
De firma Tjokvol maakt op haar website geen gebruik van cookie based advertsing. Het is uiteraard mogelijk dat u na een bezoek aan deze website(s) op een volgende website die wel gebruikt maakt van cookie based advertising geconfronteerd zal worden met reclames uit bijvoorbeeld de reisbranche. Hierop heeft de firma Tjokvol geen enkele invloed. U kunt in uw browser het opslaan van cookies tegengaan, raadpleeg hiervoor de betreffende help registers van uw browser.

Cookies geplaatst door deze website
cookies

Google Analytics
Bij een bezoek aan onze website zal door Google Analytics automatisch informatie op geslagen worden, mits uw browser cookies accepteert. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de door u bezochte pagina's, uw browsertype en -taal, datum en het tijdstip van uw bezoek. Google Analytics slaat geen IP adressen op. Met de informatie van Google Analytics kan de firma Tjokvol haar website verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics op deze website(s) verwijzen wij u naar ons privacy statement.

Cookies en sociale media
Wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van Facebook kan het zijn dat uw browser cookies van Facebook heeft opgeslagen met uw profiel informatie. Deze cookies kunnen door delen van de website gebruikt worden om bijvoorbeeld pagina's te liken. Daarnaast kunt u snel zien of uw "vrienden" een pagina op deze website hebben geliked. Uw profiel informatie is in geen enkel geval toegankelijk voor de firma Tjokvol. Voor meer informatie over de cookies van uw sociale media account verwijzen wij u naar de betreffende website van het medium.

Misbruik van gegevens vermeld in dit cookie beleid
Het is verboden enig content te kopieren en voor doeleinden te gebruiken waarvan de firma Tjokvol en/of Webdexter® niet op de hoogte is.

Dit cookie beleid is een product van Webdexter® en valt onder de merkbescherming van Webdexter®. Webdexter® is ingeschreven bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder inschrijfnummer: 0916539 depotnummer: 1243363. Inbreuk op producten en/of het merkenrecht van Webdexter® kan juridische gevolgen hebben. Voor vragen met betrekking tot deze privacy statement pagina kunt u contact opnemen doormiddel van een e-mail gericht aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

About us

Learn more about Tjokvol? Or do you want to transport something from Bali and need advice? Please contact us!

 

Click here »