user_mobilelogo

Like us!

 

Dit Webdexter® privacy beleid, opgesteld op 28-05-2015 te Apeldoorn, is van toepassing op de volgende domeinnamen:

- www.tjokvol.com
- www.tjokvol.be
- www.tjokvol.eu

Voor de goede orde spreken wij in dit privacy beleid alleen over de firma Tjokvol welke eigenaar is van eerder genoemde domeinnamen en deze website die u nu bezoekt. Alle juridische aansprakelijk met betrekking tot de content op deze website ligt volledig bij de firma Tjokvol. De domeinnamen zoals hierboven weergegeven worden zullen in dit privacy beleid besproken worden als website(s), website en/of deze website.

Informatie omtrent het privacy beleid wat van toepassing is op deze website(s)
Uiteraard respecteert de firma Tjokvol de privacy van al haar gebruikers en (website) bezoekers en draagt zij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft via deze website altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de noodzakelijke diensten die u aanvaagt bij de firma Tjokvol. De firma Tjokvol slaat geen persoonsgegevens digitaal op de webserver op, alle persoonlijke gegevens die u aan de  firma Tjokvol verschaft worden direct door gezonden via een beveiligde verbinding (SSL / TLS1.3).

Persoonlijke gegevens
De firma Tjokvol zal nooit persoonlijke gegevens zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan derden, met dien verstande dat een aantal gegevens verstrekt worden aan de vervoerder om contact met u op te nemen. De firma Tjokvol stelt hoge eisen aan het verwerken van persoonlijke gegevens en zal daarom de minimale noodzakelijke gegevens verwerken via haar website. De firma Tjokvol maakt gebruik van een 2048 SSL beveiligde SSL / TLS1.3 verbinding tussen de website(s) en haar webserver. De gegevens die u via deze website verstrekt zullen daarom versleuteld aan onze webserver worden aangeboden.

Bezoekersstatistieken
Deze website maakt gebruik van technieken waarmee bezoekersaantallen kunnen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruikt de firma Tjokvol om haar website te verbeteren en om na te gaan welke delen van de website worden bezocht. De firma Tjokvol wilt u erop wijzen dat zij enkel kunnen zien hoe bezoekers deze website(s) hebben gevonden, door wie bezoekers zijn doorverwezen, het land van herkomst van bezoekers en de totale bezoekersaantallen. Google Analytics, hetgeen waarvan de firma Tjokvol gebruik maakt, slaat geen IP adressen op en maakt daarom geen specifieke inbruik op uw privacy. De firma Tjokvol is niet in staat om te zien welke websites u vooraf het bezoek aan deze website heeft bezocht. Enkel wanneer u klikt op een link geplaatst op een andere website welke u doorstuurt naar de website(s) van de firma Tjokvol is het mogelijk voor de firma Tjokvol na te gaan welke pagina u heeft verwezen. Meer over Google Analytics leest u hier.

Website(s) waarna verwezen kan worden door deze website
Dit privacy statement is enkel en alleen van toepassing op de website(s) van de firma Tjokvol. Externe websites waar na verwezen kan worden door deze website dienen over een eigen privacy statement en/of privacy beleid te beschikken. De firma Tjokvol is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het bezoeken van websites waar deze en/of de in dit privacy beleid genoemde websites naar hebben verwezen.

Track&Trace systemen
Op de websites waar dit privacy statement op van toepassing is zijn verschillende Track&Trace systemen beschikbaar. Deze systemen zijn geintegreerd in deze website als service. De firma Tjokvol is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste informatie welke is gegenereerd door een van de Track&Trace systemen.

Misbruik van gegevens vermeld op de website
Het is bij wet verboden enig content te kopieren en voor doeleinden te gebruiken waarvan de firma Tjokvol en/of Webdexter® niet op de hoogte is. Misbruik van vermelde NAW gegevens op deze website is ten strengste verboden. Hiervan zal te allen tijde aangifte worden gedaan. Het gebruiken van de NAW gegevens voor het doen van aanbiedingen en/of het versturen van reclames zal in geen geval op prijs worden gesteld.

Dit privacy statement is een product van Webdexter® en valt onder de merkbescherming van Webdexter®. Webdexter® is ingeschreven bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder inschrijfnummer: 0916539 depotnummer: 1243363. Inbreuk op producten en/of het merkenrecht van Webdexter® kan juridische gevolgen hebben. Voor vragen met betrekking tot deze privacy statement pagina kunt u contact opnemen doormiddel van een e-mail gericht aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

About us

Learn more about Tjokvol? Or do you want to transport something from Bali and need advice? Please contact us!

 

Click here »